Articles Posted by Tomasz Szymański

Posts by : Tomasz Szymański

About Author / 5 Posts
Współpomysłodawca i członek zespołu Centrum Wyzwań Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, stawiającego sobie za cel organizację zasobów uniwersytetu na rzecz współpracy z biznesem i współtworzenia innowacji społecznych. Organizator warszawskich kolacji przedsiębiorców w globalnej inicjatwywie 9others.com Przedsiębiorca i twórca beginning | creative collaboration agency.